StiBéONN
Stichting tot Behoud en Bevordering van Orgelcultuur in Noord Nederland

StiBéONN

De stichting draagt de naam: Stichting tot Behoud en Bevordering van Orgelcultuur in Noord Nederland, afgekort StiBéONN.

Het doel van StiBéONN is het instandhouden en bevorderen van orgelcultuur in het algemeen en in het bijzonder in Noord Nederland.

De naam van de stichting heeft betrekking op "Noord Nederland", en dan specifiek het gebied van het vroegere 'Frysia'. Dit gebied betrof de huidige provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuidholland, Zeeland, en het huidige Ostfriesland in Duitsland.

In deze regio zijn vele beroemde orgelmakers actief geweest. De cultureel historische waarde van de nog aanwezige instrumenten in dit gebied is onschatbaar. Mede door de schat aan historische instrumenten wil de stichting zich hier inzetten voor de bevordering van orgelcultuur door middel van het ondersteunen en opzetten van activiteiten en projecten. De stichting kijkt daarbij ook over landsgrenzen heen en treedt hierin bijvoorbeeld in de voetsporen van de vermaarde orgelmaker Schnitger. 

StiBéONN tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het stimuleren van de Noord Nederlandse Orgelcultuur door middel van het organiseren van concerten met zowel solo Orgel solo als OrgelPlus (+ koor, ander instrument, zang etc) 
  • Het stimuleren en produceren van geluidsregistraties van waardevolle instrumenten op CD/DVD
  • Het stimuleren en produceren van publicaties over orgelbouw, ter bevordering van de publiciteit van het orgelbestand
  • Het organiseren van orgeltochten- en excursies in zowel binnen- als buitenland
  • Het organiseren van (inter)nationale orgelconcoursen en orgelfestivals
  • Het ondersteunen van onderzoek 

 


 
Info